برچسب: بیمه

  • بیمه ایران ؛ تاریخچه اولین شرکت بیمه دولتی در ایران

    بیمه ایران ؛ تاریخچه اولین شرکت بیمه دولتی در ایران

    بیمه ایران تنها شرکت در زمینه بیمه با شخصیت دولتی است. بیمه ایران در تاریخ ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴ به دست علی اکبر داور و به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی آغاز به فعالیت کرده‌است. بیمه ایران، شرکتی دولتی؛ که توانگری مالی آن کاملاً وابسته به دولت است. امکان ورشکستگی یا عدم ایفای تعهدات وجود…